Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Кирова, Милена  [Clear All Filters]
2005
Кирова, М. авт, 2005. Как се появява „родът“ или Gender като библейски ф/акт. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Универитетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 18-29.
Subscribe to Синдикирай