Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Keyword is постен триод  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Попов, Г. авт, 1978. За едно споменаване на триезичници в Битолския триод. Старобългарска литература, 3, с-ци86–90.
Попов, Г. авт, 1982. О наличии древнеболгарской гимнографической части в триоди. В Язык и письменность древнеболгарского периода. Москва: Наука, с-ци 122–131.
Попов, Г. авт, 1982. Битолски триод. В Речник на българската литература. София: БАН.
Попов, Г. авт, 1980. Из текстологическата проблематика на славянския триод. В Славянска палеография и дипломатика. Доклади и съобщения от семинара по славянската палеография и дипломатика, София, септември 1979. София: {CIBAL}, с-ци 72–86.
Subscribe to Синдикирай