Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Библия  [Clear All Filters]
Статия в списание
Алексеев, А.А. авт, 1986. Опыт текстологического анализа славянского Евангелия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(3), с-ци8–19.
Алексеев, А.А. авт, 1984. О греческой основе славянских библейских переводов. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(1), с-ци3–32.
Subscribe to Синдикирай