Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 32 резултата:
Избор: Keyword is библиография  [Clear All Filters]
Глава от книга
Стойкова, А. & Попов, Г. авт-ри, 1995. Кнежа, Ищван. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 351–352.
Грашева, Л. авт, 2003. Попов, Георги. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, с-ци 212–215.
Статия в списание
Петкова, С. авт, 1980. Българска фолклористична литература за 1979 година. Български фолклор, 6(2), с-ци92–100.
Петкова, С. авт, 1981. Българска фолклористична литература за 1980 година. Български фолклор, 7(2), с-ци109–122.
Петкова, С. авт, 1984. Българска фолклористична литература за 1983 година. Български фолклор, 10(2), с-ци111–126.
Петкова, С. авт, 1984. Българска фолклористична литература за 1983 година. Български фолклор, 10(2), с-ци111–126.
Петкова, С. авт, 1985. Българска фолклористична литература за 1984 година. Български фолклор, 11(2), с-ци136–150.
Петкова, С. авт, 1986. Българска фолклористична литература за 1985 година. Български фолклор, 12(2), с-ци101–117.
Петкова, С. авт, 1986. Българска фолклористична литература за 1985 година. Български фолклор, 12(2), с-ци101–117.
Петкова, С. авт, 1987. Българска фолклористична литература за 1986 година. Български фолклор, 13(2), с-ци99–111.
Петкова, С. авт, 1988. Българска фолклористична литература за 1987 година. Български фолклор, 14(2), с-ци107–120.
Петкова, С. авт, 1990. Българска фолклористична литература за 1989 година. Български фолклор, 16(2), с-ци115–128.
Петкова, С. авт, 1990. Българска фолклористична литература за 1989 година. Български фолклор, 16(2), с-ци115–128.
Петкова, С. авт, 1992. Българска фолклористична литература за 1991 година. Български фолклор, 18(2), с-ци89–102.

Страници

Subscribe to Синдикирай