Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Dora Ivanova-Mircheva and Автор is Давидов, Ангел  [Clear All Filters]
Статия в списание
Давидов, А. авт, 1990. Чл.-кор. на БАН проф. Дора Иванова-Мирчева на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, с-ци102–104.
Subscribe to Синдикирай