Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Тихова, Мария  [Clear All Filters]
2012
С детайлното описание от Елена Уханова на най-стария препис (ГИМ Син. 262).
1989
Тихова, М. авт, 1989. Към синтаксиса на Римския патерик. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, с-ци45–52.
Subscribe to Синдикирай