Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Попова, Антоанета  [Clear All Filters]
1976
Попова, А. авт, 1976. Някои полски модaлни конструкции и техните български съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци128–148.
1983
Попова, А. авт, 1983. Безглаголна предикация в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), с-ци31–33.
Попова, А. авт, 1983. За аналитизма. Някои особености на старобългарския предикат. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(3), с-ци92–97.
1987
Попова, А. авт, 1987. По повод на българо-гръцките езикови прилики. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(5), с-ци23–26.
1988
Попова, А. авт, 1988. Някои характеристики на глагола в българския и гръцкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), с-ци23–26.
Subscribe to Синдикирай