Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Вачков, Веселин  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Вачков, В. авт, 1997. Формални модели на родова адаптация на субстантивните заемки от английския в българския и в чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(2), с-ци19–25.
Subscribe to Синдикирай