Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Детрез, Раймонд  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Детрез, Р. авт, 2012. Многострадалната библиотека на Католическия университет в Льовен като място на многопластови спомени. В Н. Аретов, ред Първа радост е за мене: eмоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. София: Кралица Маб, с-ци 416–432.
Subscribe to Синдикирай