Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Проданов, Васил  [Clear All Filters]
2011
Проданов, В. авт, 2011. Легитимация на прехода към втори български капитализъм. Ново време. Списание за социални идеи, политика и култура, 12, с15.
Subscribe to Синдикирай