Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Красимира Алексова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Алексова, К. & Трендафилова, А. авт-ри, 2013. Изяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация. Паисиеви четения 2013. Научни трудове. Езикознание, 51(1.А.), с-ци345-356.
Subscribe to Синдикирай