Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 19 резултата:
Избор: Автор is Първев, Христо  [Clear All Filters]
Статия в списание
Пашов, П. & Първев, Х. авт-ри, 1996. Ганьо или Ганю, Стойо или Стою. Българска реч, 2(4), с25.
Първев, Х. авт, 1996. Една българска нова граматика. Българска реч, 2(1), с-ци42–43.
Отзив за: Петър Пашов. Практическа българска граматика. София, Народна просвета, 1989, 373 с.; второ допълнено издание 1994, 423 с.
Райчо Русков представя „Незаглъхнали извори“. Издание на SM, 1996, 308 с.
Първев, Х. авт, 1995. И малко история. Българска реч, 1(1), с-ци29–32.
Първев, Х. авт, 1995. Избледнели спомени от Ново село и Видин. Българска реч, 1(2), с-ци13–14.
Първев, Х. авт, 1995. Максим Младенов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), с-ци124–128.
Първев, Х. авт, 1995. Максим Младенов – един тъжен юбилей (3.ІІ.1930–10.IX.1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), с-ци124–128.
Първев, Х. авт, 1997. Надежди и безнадеждия за 24 май. Българска реч, 2(1–2), с-ци11–15.
Пашов, П. & Първев, Х. авт-ри, 1996. Не смесвайте оказвам и указвам. Българска реч, 2(3), с-ци23–24.
Първев, Х. авт, 1978. Симпозиум по въпроси на българистиката. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), с-ци91–92.
Subscribe to Синдикирай