Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Кроужилова, Людмила  [Clear All Filters]
1988
Кроужилова, Л. авт, 1988. Ономастична конференция в Словакия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), с-ци115–116.
Subscribe to Синдикирай