Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Долапчиева, Майя  [Clear All Filters]
Статия в списание
Долапчиева, М. авт, 2008. Библиография на трудовете на Борис Парашкевов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(3), с-ци143–151.
Subscribe to Синдикирай