Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Мавродинова, Лиляна  [Clear All Filters]
Книга
Мавродинова, Л. авт, 1995. Стенната живопис в България до края на XIV век, София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.
Резюме на френски език.
Статия в списание
Мавродинова, Л. авт, 2004. Бележки върху украсата на две глаголически евангелия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(2), с-ци34–44.
Subscribe to Синдикирай