Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Георгиев, Павел  [Clear All Filters]
2008
Георгиев, П. авт, 2008. Превратът през 927 година. Преславска книжовна школа, 10, с-ци424–438.
2006
Георгиев, П. авт, 2006. Стохълмието и неговите центрове. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(4), с-ци54–68.
2004
Георгиев, П. авт, 2004. Към семантиката на датировката „етх бехти". Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(2), с-ци20–33.
2002
Георгиев, П. авт, 2002. Името Карвуна и прабългарите. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26(2), с-ци70–82.
1981
Георгиев, П. авт, 1981. За един надгробен надпис от Плиска. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(1), с-ци88–93.
Subscribe to Синдикирай