Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Божилов, Иван  [Clear All Filters]
1986
Божилов, И. авт, 1986. In memoriam Иван Дуйчев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(3), с-ци103–106.
2006
Божилов, И. авт, 2006. Документи на българските царе от XIII–XIV в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), с-ци37–51.
Subscribe to Синдикирай