Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 10 резултата:
Избор: Author is Смядовски  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Смядовски, С. авт, 2005. Морфология на смъртта в християнството. Българска реч, 11(3), с-ци47–56.
Смядовски, С. авт, 1991. Похвалното слово за Ириней (!) от Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(2), с-ци46–53.
Смядовски, С. авт, 1981. Втори летен колоквиум по старобългаристика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), с136.
Смядовски, С. авт, 1985. Езикови особености на надписите от Земенските стенописи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9(3), с-ци39–64.
Subscribe to Синдикирай