Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Избор: Filter is   [Clear All Filters]
1922
van Ruusbroec, J. авт, 1922. Oeuvres de Ruysbroeck l'Admirable ed. 3th изд, Brussels: Vromant & Co.
trad. du Flamand par les Benedictins de S.Paul de Wisques
Deferrari, R.J. ред, 1922. Saint Augustine’s Method of Composing and Delivering Sermons. American Journal of Philology, 43, с-ци97–123.
Константинов, К. авт, 1922. Елизабета Б. Вестник на жената , 75(1).
1921
Смирненски, Х. авт, 1921. Христо Ботйов. Ботев лист. Издание на Съюза на артистите, музикантите и театралните служещи в България, 2.
1920
Leclercq, H. авт, 1920. Canons d’Eusèbe. В Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie. Paris: Letouzey et Ané, с-ци 1950–1954.
Константинов, К. авт, 1920. Към близкия, София: Александър Паскалев.
Постъпленията след 1920 и до 1981 са описани у Станчев 1982.
Константинов, К. авт, 1920. Предговор. В Димчо Дебелянов. Стихотворения. София: Ал. Паскалев и С-ие, А. К. Д-во, с-ци 1–15.
Смирненски, Х. авт, 1920. Христу Ботйову. Червен смях, 19.
1919
Цонев, Б. авт, 1919. История на българский език, София: Държавна печатница.

Страници

Subscribe to Синдикирай