Skip to content Skip to navigation

„Abodriti qui vulgo Praedenecenti vocatur“ or „Marvani praedenecenti“?

Заглавие„Abodriti qui vulgo Praedenecenti vocatur“ or „Marvani praedenecenti“?
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1984
АвториBoba, I
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том8
Книжка2
Страници29–37
Език на публикациятаeng
Код за цитиранеBoba1984
Subscribe to Синдикирай