Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Valma  [Clear All Filters]
2009
Valma, E. авт, 2009. Etude morphosémantique du futur en parlers grecs de la Bulgarie. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(3), с-ци25–40.
Subscribe to Синдикирай