Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Nikov  [Clear All Filters]
1989
Nikov, M. & Gerganov, E. авт-ри, 1989. Structures perceptivo-cognitives de quelques patrons intonatifs en français. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), с-ци38–56.
Subscribe to Синдикирай