Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 10 резултата:
Избор: Author is Томова  [Clear All Filters]
2003
Томова, Е. авт, 2003. In memoriam академик Франц Якопин (1921–2002). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27, с-ци101–104.
1999
Томова, К. авт, 1999. Психолингвистичен подход в чуждоезиковото обучение. Проблеми на социолингвистиката, 6, с-ци174–176.
1993
Томова, Е. авт, 1993. Лев Александрович Дмитриев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, с-ци121–124.
Томова, Е. авт, 1993. Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), с-ци156– 160.
Томова, Е. авт, 1993. Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), с-ци156–160.
1991
Томова, Е. авт, 1991. Варшавски Златоструй от втората половина на ХV в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(2), с-ци54–67.
1985
Томова, Е. авт, 1985. Международен научен форум за Григорий Цамблак. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, с-ци124–129.
Subscribe to Синдикирай