Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Супрун  [Clear All Filters]
1980
Супрун, А.Е. авт, 1980. Въпроси на типологичното съпоставяне на белоруската и българската лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), с-ци4–11.
1977
Супрун, А. авт, 1977. Староболгарское съторице. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(1), с-ци49–54.
1976
Супрун, А.Е. авт, 1976. Белорус. диал. жураць ‘пригорать, обугливaться’. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци74–78.
Subscribe to Синдикирай