Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Сиракова-Сметс  [Clear All Filters]
1992
Сиракова-Сметс, Н. авт, 1992. Местоименните форми за обръщение ти и Вие в речевия етикет на съвременните българи и холандци. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(4), с-ци11–18.
Subscribe to Синдикирай