Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Сарлов  [Clear All Filters]
1993
Сарлов, С. авт, 1993. За някои аспекти на семантичната структура на глаголи с представки в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(5), с-ци5–9.
1991
Сарлов, С. авт, 1991. За прагматичната валентност на глаголите в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), с-ци10–16.
Subscribe to Синдикирай