Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Пернишка  [Clear All Filters]
1998
Пернишка, Е. & Балабанова, Х. авт-ри, 1998. Среща на български и словашки учени и преводачи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3–4), с-ци204–205.
1996
Пернишка, Е. авт, 1996. За добрата и злата сила на думите. I част. Българска реч, 2(1), с-ци29–31.
II част вж.:[ibib]Пернишка1996a[/ibib]
Пернишка, Е. авт, 1996. За добрата и злата сила на думите. II част. Българска реч, 2(2), с-ци20–22.
I част вж.: [ibib]Пернишка1996[/ibib]
1995
Пернишка, Е. авт, 1995. Игрите на смисъла. Българска реч, 1(3), с-ци39–41.
Subscribe to Синдикирай