Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Молошна  [Clear All Filters]
1980
Молошна, Т.Н. авт, 1980. За адективните словосъчетания в българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), с-ци29–42.
Subscribe to Синдикирай