Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Лилова  [Clear All Filters]
1983
Лилова, А. авт, 1983. Дискусия около кръглата маса на тема Преводът в системата на чуждоезиковото обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), с-ци94–95.
1979
Лилова, А. авт, 1979. Международен симпозиум Нови постижения в author = Областта на теорията на превода в Москва. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци89–91.
Лилова, А. авт, 1979. Основни принципи на типологията на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(5), с-ци43–55.
Subscribe to Синдикирай