Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Кючукова-Петринска  [Clear All Filters]
2009
Кючукова-Петринска, Б. авт, 2009. Научна конференция Езици и култури в диалог: традиции, приемственост, новаторство. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(1), с-ци168–170.
Subscribe to Синдикирай