Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Кутева  [Clear All Filters]
1984
Кутева, Т. авт, 1984. Дискусия около кръглата маса за категорията определеност/неопределеност при езикови контакти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(6), с97.
Subscribe to Синдикирай