Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Йорданска  [Clear All Filters]
1986
Йорданска, Е. авт, 1986. Седма научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), с-ци116–118.
Subscribe to Синдикирай