Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Ишпекова  [Clear All Filters]
2007
Ишпекова, Р. авт, 2007. Библиография на трудовете на Майя Пенчева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(1), с-ци129–133.
Subscribe to Синдикирай