Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Журавски  [Clear All Filters]
1989
Журавски, А. авт, 1989. Връзката на белоруския книжовен език със съседните славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), с-ци39–43.
Subscribe to Синдикирай