Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Джамбазов  [Clear All Filters]
1991
Джамбазов, П. авт, 1991. Обратна топонимична деривация в руския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(4), с-ци11–19.
1990
Джамбазов, П. авт, 1990. Руски сложни прилагателни имена със съчинителни отношения, образувани от имена на български географски обекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), с-ци20–26.
Subscribe to Синдикирай