Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Гурбиш  [Clear All Filters]
1981
Гурбиш, Й. авт, 1981. Символика на названията на животните в славянската паремиология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), с-ци13–16.
Subscribe to Синдикирай