Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Author is Гогова  [Clear All Filters]
1994
Гогова, С. авт, 1994. Относно консонантизма на китайския език (в съпоставка с българския). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(2), с-ци15–22.
1992
Гогова, С. авт, 1992. Относно вокализма в китайския език (в съпоставка с българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), с-ци24–35.
1986
Гогова, С. авт, 1986. Първи международен симпозиум в Пекин за преподаването на китайския език като чужд. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), с-ци118–122.
1984
Гогова, С. авт, 1984. Трети международен симпозиум Теоретични проблеми на езиците от Азия и Африка. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), с-ци134–136.
Subscribe to Синдикирай