Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 62 резултата:
Избор: Author is Владимир  [Clear All Filters]
2014
Игнатов, В. авт, 2014. В сърцето на Прага. Българска реч, 20(1), с-ци109-110.
2001
Колесов, В.В. авт, 2001. Древняя Русь: наследие в слове: добро и зло, Санкт-Петербург: Филологический Факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета.
Проп, В. авт, 2001. Морфология на вълшебната приказка, София: Захарий Стоянов.
2000
Жобов, В. авт, 2000. Библиография на Василка Радева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(3), с-ци135–144.
1999
Балчев, В. авт, 1999. Родопската Света гора и Перущинският манастир “Св. Св. Теодор Стратилат и Теодор Тирон”. В Е. Дроснева, ред Перущица – гласове от миналото, настоящето и бъдещето. Пловдив: Народна библиотека „Иван Вазов“, с-ци 19–29.

Страници

Subscribe to Синдикирай