Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Author is Велинова  [Clear All Filters]
2004
Велинова, В. авт, 2004. Под знака на чудото. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28, с-ци119–122.
1995
Велинова, М. авт, 1995. Девета конференция по балканско и южнославянско езикознание, литература и фолклор. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(6), с-ци97–98.
1994
Велинова, М. авт, 1994. 108-а конференция на Американската асоциация за съвременни езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(1), с-ци133–134.
Велинова, М. авт, 1994. Конференция на Американската асоциация на преподавателите по славянски и източноевропейски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(1), с-ци134–136.
Subscribe to Синдикирай