Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Бончева-Дереджан  [Clear All Filters]
1986
Бончева-Дереджан, К. авт, 1986. Един славяно-балтийски паралел. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), с-ци23–24.
Subscribe to Синдикирай