Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Афанасиева-Колева  [Clear All Filters]
1980
Афанасиева-Колева, А. авт, 1980. Девети славистичен семинар в Белград. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци85–86.
Subscribe to Синдикирай