Skip to content Skip to navigation

Съпоставително езикознание

ЗаглавиеСъпоставително езикознание
Вид на публикациятаJournal
Година на публикуване1976
АвториАсенова, П
ИздателСофийски университет
Място на издаванеСофия
Резюме

Списание Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive
Linguistics (списание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“) е първото в
света периодично издание, посветено на съпоставителни лингвистични изследвания.
През изтеклите повече от три десетилетия в Съпоставително езикознание бяха обна-
родвани трудове на авторитетни учени от България и от ред други страни. В Съпоста-
вително езикознание „проходиха“ редица млади докторанти, асистенти, научни сътруд-
ници. В Редакционния му съвет участват видни езиковеди от България и чужбина.
Историята на списанието започва през 1976 г. с обнародването на едно уникално пе-
риодично издание – Бюлетин за съпоставително изследване на българския език с други
езици по идея и под ръководството на проф. Светомир Иванчев (1920–1991). От 1978 г.
Бюлетинът приема името Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание
/ Contrastive Linguistics. След смъртта на неговия основател и главен редактор до 2007 г.
главен редактор е проф. Живко Бояджиев (1936–2007), а от началото на 2008 г. – проф.
Петя Асенова.

 

Translated TitleContrastive Linguistics
Код за цитиране1976
Subscribe to Синдикирай