Skip to content Skip to navigation

Втора международна конференция за комуникацията в Банска Бистрица, Словакия (ІХ, 1994)

ЗаглавиеВтора международна конференция за комуникацията в Банска Бистрица, Словакия (ІХ, 1994)
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1995
АвториСтоянова, Л
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том20
Книжка4–5
Страници132
Език на публикациятаbul
ключови думиEvents; Хроника
Код за цитиранеСтоянова1995
Subscribe to Синдикирай