Skip to content Skip to navigation

Членуването на една семантична група съществителни имена в ролята на сказуемно определение в немския и българския език

ЗаглавиеЧленуването на една семантична група съществителни имена в ролята на сказуемно определение в немския и българския език
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1984
АвториРачева, Т
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том9
Книжка2
Страници18–23
Език на публикациятаbul
Резюме

The paper discusses noun determination in German and Bulgarian on a contrastive plane. Attention is focused on two stylistic functions of the indefinite article in German and the indefinite pronouns един, една, едно, едни ‘one’ in Bulgarian. The results of the contrastive analysis verify the hypothesis that the pronoun един is quite similar in its functions to an indefinite article.

Код за цитиранеРачева1984
Subscribe to Синдикирай