Skip to content Skip to navigation

Синтактичната функция на остатъчните склонитбени форми след като в българския език и нейните съответствия в неславянски езици от индоевропейското семейство

ЗаглавиеСинтактичната функция на остатъчните склонитбени форми след като в българския език и нейните съответствия в неславянски езици от индоевропейското семейство
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1980
АвториОжеховска, Х
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том5
Книжка5
Страници27–31
Език на публикациятаbul
Резюме

The expansion of the Bulgarian conjunction като in equative comparisons where it functions as a preposition and is characterized by government is considered. The form като governs the remnants of the personal pronoun case forms. Such sentences contain an ellipsis of a purely grammatical nature.

Код за цитиранеОжеховска1980
Subscribe to Синдикирай