Skip to content Skip to navigation

Някои особености в семантиката и дистрибуцията на притежателните местоимения в българския език в съпоставка с полския език

ЗаглавиеНякои особености в семантиката и дистрибуцията на притежателните местоимения в българския език в съпоставка с полския език
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1979
АвториНицолова, P
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том4
Книжка3
Страници58–66
Език на публикациятаbul
Резюме

The semantics of Bulgarian possessive pronouns and the different kinds of relationships between the possessor and the object in possession are considered. Two types of possession are distinguished: passive, which is not connected with any action concerning the possessor and the object in possession; active, where the possessor and the object in possession are connected by means of a „hidden“ predicate or a predicate included in the semantic structure of the possessive construction. Some aspects of the distribution of Bulgarian and Polish possessive pronouns are also described.

Код за цитиранеНицолова1979
Subscribe to Синдикирай