Skip to content Skip to navigation

Два научни форума, посветени на славянската палеография, дипломатика и семиография

ЗаглавиеДва научни форума, посветени на славянската палеография, дипломатика и семиография
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1988
АвториМирчева, Б
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
ТомХІІ
Страници122–126.
Код за цитиранеМирчева1988
Subscribe to Синдикирай