Skip to content Skip to navigation

Разумник-укàз

ЗаглавиеРазумник-укàз
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1986
АвториМилтенова, А
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том10
Книжка4
Страници20–44
Код за цитиранеМилтенова1986
Subscribe to Синдикирай