Skip to content Skip to navigation

Формы аориста в древнеболгарском языке

ЗаглавиеФормы аориста в древнеболгарском языке
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1984
АвториМарти, Р
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том8
Книжка4
Страници6–21
Код за цитиранеМарти1984
Subscribe to Синдикирай