Skip to content Skip to navigation

Някои типове редовна метонимия при названията на предмети (върху материал от руския и българския език)

ЗаглавиеНякои типове редовна метонимия при названията на предмети (върху материал от руския и българския език)
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1985
АвториЛегурска, П
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том10
Книжка5
Страници5–9
Език на публикациятаbul
Резюме

The paper presents а semasiological analysis of some metonymy types and models, which apply to names of objects classified into three thematic groups: animals, plants and body parts

Код за цитиранеЛегурска1985
Subscribe to Синдикирай